Zioła, Suplementy Diety, Kosmetyki Naturalne – Sklep Internetowy Biosuplementacja.pl

Regulamin korzystania ze sklepu internetowego biosuplementacja.pl obowiązujący do 24.05.2018r.

Regulamin obowiązujący od dnia 23.06.2017r. do dnia 24.05.2018r.

Serwis www.biosuplementacja.pl jest sklepem prowadzącym sprzedaż wysyłkową za pośrednictwem sieci Internet. Naszym celem jest stworzenie sklepu internetowego, umożliwiającegoPaństwu zakupy w dowolnym miejscu i czasie. W swojej ofercie proponujemy Państwu szeroki asortyment produktów spożywczych, suplementów diety oraz kosmetyków w konkurencyjnych cenach i atrakcyjnych promocjach. Przed skorzystaniem z serwisu biosuplementacja.pl koniecznym jest zapoznanie się z poniższym regulaminem korzystania z usług.

§1
Zamówienia

Przed rozpoczęciem korzystania z platformy internetowej www.biosuplementacja.pl prowadzącej działalność handlową należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

 1. Składanie zamówienia odbywa się przez 24h na dobę po wyborze artykułów z oferty sklepu znajdujących się na stronie www.biosuplementacja.pl poprzez wypełnienie formularza zamówień. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy oraz metody płatności, zgodnie ze wskazaniami w formularzu zamówienia.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku gdy produkt został wycofany ze sprzedaży na terenie Polski;
 3. Przygotowanie do wysłania zamówienia następuje po prawidłowo wypełnionym i wysłanym formularzu, po czym Zamawiający otrzymuje potwierdzenie zamówienia wysłane z serwisu www.biosuplementacja.pl
 4. Czas realizacji zamówień sklep wykonuje bez zbędnej zwłoki do 5 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty na konto. W przypadku niedostępności produktów w hurtowni czas oczekiwania może się wydłużyć.  
 5. Sklep wysyła e-mail na adres podany w formularzu przez Klienta:
  • po złożeniu zamówienia na  www.biosuplementacja.pl z informacją o zamówieniu z numerem zamówienia,
  • z informacją o zaksięgowaniu wpłaty i przyjęciu do realizacji złożonego zamówienia,
  • z informacją o zrealizowaniu zamówienia (potwierdzenie nadania przesyłki).
 6. Koszty dostawy pokrywa Klient i są one zgodne z obowiązującym cennikiem. Jeżeli jednak wartość zamówionych produktów przekroczy 300 zł w przypadku przesyłki do 30 kg i Klient wybierze jako formę zapłaty przelew, płatność poprzez PayU, koszty przesyłki nie są naliczane (nie dotyczy zamówień zagranicznych, gdzie koszty dostawy ustalane są indywidualnie). Zamówienia dostarczane są do Klienta przesyłką kurierską DPD, przesyłką pocztową priorytetową lub za pośrednictwem Paczkomatów InPost. Przy wyborze przesyłki „za pobraniem”, do wartości całego zamówienia doliczona zostanie kwota 4 zł (kurierska DPD). Możliwy jest również odbiór osobisty w wybranym punkcie Poczty Polskiej (przesyłka o wymiarach maksymalnych: wysokość + szerokość + długość ≤ 250 cm ). Dla wszystkich przesyłek obowiązują limity wagowe: przesyłka pocztowa ekonomiczna do 2,00 kg, przesyłka pocztowa priorytetowa do 5,00 kg, InPost do 25,00kg, przesyłka kurierska DPD do 30,00 kg oraz przesyłka do odbioru w wybranej placówce Poczty Polskiej do 30 kg.
 7. Sklep zastrzega sobie prawo do obciążenia klienta wyższymi kosztami dostawy w przypadku przekroczenia limitu wagowego.
 8. W stosunku do produktów niewymagających szczególnych warunków przechowywania i transportu istnieje możliwość wysyłki towaru za pośrednictwem usługi Paczkomaty InPost z uwzględnieniem  postanowień powyższego regulaminu oraz regulaminu usługi Paczkomaty Inpost dostępnym pod linkiem http://paczkomaty.pl/pl/cenniki-i-regulaminy.

KURIER DPD

 

Przedpłata na konto, karta, PayPal - 13,90 zł

Pobranie - 17,90 zł

Wartość zamówienia powyżej 300 zł do 30 kg - 0,00 zł

Wartość zamówienia powyżej 300 zł opcja za pobraniem do 30 kg – 4,00 zł


PACZKOMATY

 

Przedpłata na konto, karta, PayPal – 11,90 zł

Wartość zamówienia powyżej 300 zł – 0,00 zł

 

POCZTA POLSKA

 

Przedpłata na konto, karta, PayPal - odbiór w wybranym punkcie Poczty Polskiej - 7,99 zł

Wartość zamówienia powyżej 300 zł - odbiór w wybranym punkcie Poczty Polskiej - 0,00 zł

Pobranie - odbiór w wybranym punkcie Poczty Polskiej – 10,99 zł

Wartość zamówienia powyżej 300 zł - odbiór w wybranym punkcie Poczty Polskiej – 0,00 zł

Wartość zamówienia powyżej 300 zł za pobraniem - odbiór w wybranym punkcie Poczty Polskiej – 3,00 zł


LIMITY WAGOWE

Waga przesyłki

 

Przesyłka kurierska DPD do 30,00 kg

Paczkomaty do 25,00 kg

Odbiór w wybranym punkcie Poczty Polskiej do 30,00 kg

 

Zamówienia o wartości powyżej 300 zł są dostarczane przesyłką kurierską DPD ( do 30kg o wymiarach maksymalnych: wysokość + szerokość + długość ≤ 300 cm) lub do paczkomatów InPost ( do 25 kg o wymiarach maksymalnych: wysokość - 41 cm, szerokość - 38 cm, długość - 64 cm). Możliwy jest również odbiór osobisty w wybranym punkcie Poczty Polskiej (przesyłka do 30 kg o wymiarach maksymalnych: wysokość + szerokość + długość ≤ 250 cm ).

 

§2
Płatności

 1. Płatności można dokonywać w PLN poprzez przelew bankowy
  1. Nr konta i dane dla przelewów w PLN:
   nr konta 28 1090 2705 0000 0001 2183 9495
   PHARMGLO GŁOWACCY SJ
   ul. ROKICIŃSKA 124
   95-020 ANDRESPOL
  2. przy odbiorze towaru, opcja za pobraniem,
  3. przy pomocy karty kredytowej za pośrednictwem PayU,
  4. płatności online poprzez serwis PayU,
  5. w przypadku płatności za zamówienia składane spoza Polski, koszty prowizji bankowych i wszelkich innych opłat związanych z wykonaniem zapłaty za zamówienie obciążają Klienta. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, dla którego Klient wskazał sklep jako ponoszącego koszty w/wym. prowizji i opłat. W takim przypadku sklep zwróci Klientowi zaksięgowaną na swoim rachunku kwotę za przedmiotowe zamówienie, pomniejszoną o koszty wszelkich prowizji i opłat, jakie poniosła w związku z dokonaniem tego zwrotu. Zwrot kwoty określonej w zdaniu poprzednim nastąpi w ciągu 7 dni roboczych na konto, z którego wpłata została wykonana lub na adres nadawcy w przypadku opłat wnoszonych w inny sposób niż przelew bankowy.

 

§3
Zwroty

 1. Zwroty są rozpatrywane zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 t.j. z dnia 2017.03.30)
 2. Klient, który zawarł umowę może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podania przyczyny  i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy (art. 34 ust. 2 w zw. Z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta). Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów (art. 33 powyższej ustawy).
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  • dla umowy polegającej na wydaniu rzeczy – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,
  • w przypadku umowy, która: obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
 4. Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. W celu odstąpienia od umowy i anulowania transakcji, klient powiadamia niezwłocznie o tym fakcie Sklep telefonicznie (lub faksem) i emailem. Sklep niezwłocznie przesyła konsumentowi wiadomość email z potwierdzeniem otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Umowę taką uważa się za niezawartą.
  Oświadczenie, o którym mowa powyżej, można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu, dostępny na dole strony. 
 5. Prawo odstąpienia od umowy lub zwrot zakupionego towaru przysługuje również w sytuacji, kiedy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. W tym celu Klient powinien sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie nosi ślady uszkodzenia lub, gdy taśmy są zerwane należy nie przyjmować zamówienia i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się ze Sklepem w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. 
 6. Sklep niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
 7. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 

§ 4 
Reklamacje

 1. Reklamacje są rozpatrywane zgodnie z ustawą kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) w brzmieniu nadanym jej Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r. poz. 827). Podstawę reklamacji stanowi odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi.

 2. Podstawę reklamacji stanowi odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wadę fizyczną (prawną). Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego produktu z umową. Wada prawna polegać może na ograniczeniu w korzystaniu lub rozporządzaniu produktem znajdującym się w ofercie Sklepu wynikającym z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

 3. Sklep jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili wydania rzeczy, w szczególności w sytuacji kiedy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. W tym celu Klient powinien sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. Zaleca się by Klient sprawdził, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku zaistnienia wskazanej sytuacji, zaleca się sporządzić w obecności kuriera protokół szkody oraz skontaktować się ze Sklepem w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.

 4. W pozostałych przypadkach reklamacje mogą być przesyłane

  • pocztą elektroniczną na adres: kontakt@biosuplementacja.pl
  • listem poleconym na adres: Biosuplemetacja ul. Rokicińska 124, 95-020 Andrespol
  • oraz telefonicznie: +48 692 942 561 
 5. W oświadczeniu dotyczącym reklamacji Klient powinien wskazać:

   

  • informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności/wady;
  • żądanie sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową poprzez wymianę produktu lub oświadczenie odstąpieniu od Umowy Sprzedaż; oraz
  • dane kontaktowe składającego reklamację.
   Lub posłużyć się formularzem, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu, dostępny na dole strony.
    
 6. W toku reklamacji klientowi przysługuje uprawnienie:
  1. Odstąpienia od umowy i zwrotu pieniędzy
  2. Wymiany produktu.
  3. Złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny
 7. W przypadku reklamacji produktów należy odesłać go w stanie nienaruszonym (w nieuszkodzonym opakowaniu i bez śladów użytkowania) wraz dowodem zakupu. Wymiana towaru następuje po uznaniu reklamacji przez Sklep w okresie 7 dni oraz w tym terminie następuje wysłanie nowego towaru lub zwrot równowartości towaru w sposób odpowiadający sposobowi dokonanej uprzednio zapłaty. Koszty przesyłki (zwrotu towaru) ponosi Klient. Koszty ponownego wysłania wadliwego produktu ponosi Sklep.
 8. Sklep zobowiązuje się do poinformowania Klienta o sposobie załatwienia reklamacji w terminie 7 dni od daty jej złożenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta termin ten może zostać wydłużony do 30 dni, o czym Klient będzie poinformowany przez Sklep przed jego upływem z podaniem przyczyn jego wydłużenia.
§5
Postanowienia ogólne
1. Serwis www.biosuplementacja.pl jest własnością spółki:
PHARMGLO Głowaccy Sp. J., z siedzibą w Andrespolu, zwanej dalej Spółką o numerze NIP 728-22- 90-135 i numerze REGON 472244140.
 
2. Umowa sprzedaży zawierana pomiędzy Zamawiającym zwanym dalej Klientem, a sklepem dotyczy sprzedaży produktów dopuszczonych do obrotu na terytorium Polski, posiadających odpowiednie atesty i zezwolenia, wymagane przepisami prawa oraz nabytymi od uprawnionych podmiotów zgodnie z obowiązującymi przepisami w Polsce.
 
3. Podstawą do realizacji zakupów w serwisie www.biosuplementacja.pl jest prawo polskie i unijne: Ustawa o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną (Dz.U. 2002, nr 144, poz. 1204).
 
4. Sklep gwarantuje, że oferowane produkty przechowywane są zgodnie z wszelkimi wymogami gwarantującymi zachowanie wszelkich wymagań jakościowych wymaganych przez odpowiednie inspektoraty i producenta.
 
5. Sklep dokłada wszelkich starań, aby zdjęcia i opisy produktów prezentowane na stronie internetowej www.biosuplementacja.pl odpowiadały produktom dostępnym w sprzedaży, mogą się one jednak od siebie różnić. Zdjęcia i opisy produktów oferowanych w sklepie internetowym służą celom informacyjnym. Opisy produktów, w szczególności ich właściwości, wielkości opakowania i działanie pochodzą od producentów lub importerów. W razie wątpliwości klient może skontaktować się ze sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej email: kontakt@biosuplementacja.pl. Czas oczekiwania na odpowiedź nie dłuższy niż jeden dzień roboczy.
 
6. Jeśli Klient ma wątpliwości, czy wybrany przez niego produkt jest dokładnie tym, który zamierzał kupić lub który będzie najbardziej odpowiadał jego potrzebom i wymaganiom, może zadzwonić do sklepu, zanim dokona zakupu. Uprawnieni pracownicy doradzą Klientowi, czy jego wybór jest słuszny. Sklep dołoży wszelkich starań, aby Klient był zadowolony zarówno z zakupionego produktu, jak i z samych zakupów. Sklep odpowiada na pytania Klientów w godzinach 8.00-16.00 w dni powszednie.
 
7. Materiały znajdujące się na stronach internetowych www.biosuplementacja.pl mają charakter wyłącznie informacyjny. Opisy produktów, a zwłaszcza ich właściwości, wielkości opakowania i działanie pochodzą od producentów lub podmiotów odpowiedzialnych.
 
8. Ceny wszystkich prezentowanych produktów w ofercie sklepu są cenami detalicznymi brutto wyrażonymi w złotych polskich. Zamieszczona oferta wraz z podanymi cenami obowiązuje do czasu jej odwołania. Oferta wraz z cenami ma charakter wiążący w chwili realizacji zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany ceny/dostępności w przypadku zmiany ceny/dostępności w hurtowniach. Do każdego zamówienia dołączany jest paragon lub na życzenie Klienta faktura VAT.
 
§6
Ochrona danych osobowych
 
1. Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych (tj., Dz. U., z 2002 r., nr 101, poz. 926)  Zamawiający ma prawo do dostępu do treści danych osobowych i ich poprawiania, prawo uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych osobowych, prawo wniesienia pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania dalszego przetwarzania danych osobowych jak również sprzeciwu dotyczącego dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych.
 
2. Wszystkie dane osobowe Zamawiającego są przez sklep traktowane jako poufne i są chronione zgodnie z ustawowymi regulacjami, w szczególności zawartymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych (tj., Dz. U., z 2002 r., nr 101, poz. 926).
 
§7
Postanowienia końcowe
 
1. Wszelkie uwagi dotyczące realizacji zamówień w www.biosuplementacja.pl należy zgłaszać drogą elektroniczną lub telefonicznie.
 
2. Sądem właściwym dla rozpatrywania wszelkich sporów związanych z wykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy jest sąd właściwości ogólnej, bądź sąd miejsca wykonania umowy.
 
3. Zawartość strony internetowej www.biosuplementacja.pl jest objęta ochroną praw autorskich. Zdjęcia wykonane przez sklep są chronione prawem autorskim. Sklep nie wyraża zgody na jakiekolwiek kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie czy utrwalanie zdjęć czy informacji zawartych na stronach sklepu w części czy w całości bez zgody autora.
 
4. Treść regulaminu jest chroniona prawem autorskim.
 

 


« wróć